Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamujeme občanom, ktorým miestom trvalého pobytu je obec Košice - Sever a občanom, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt v objektoch pre individuálnu rekreáciu, označených len súpisným číslom, že pre Voľby do Národenej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa konajú dňa 30.09.2023 sú zaradení do volebného okrsku č. 09 na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Sever (budova amfiteátra), Festivalové námestie č. 2, Košice.