Oznámenie k predaju stravných lístkov- náhradný termín za sviatok

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice - Sever oznamuje dôchodcom, ze dňa 01.05.2019 ( streda) je sviatok, stravné lístky sa budú predávať v náhradných termínoch: 

dňa 30.04.2019 ( utorok) v čase od 08.00 - 16.00 hod.

dňa 02.05.2019 ( štvrtok) v čase od 08.00 - 16.00 hod.