Oznámenie k predaju stravných lístkov na december 2017 - január 2018

Oznámenie

k predaju stravných lístkov  december 2017 – január 2018

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice – Sever oznamuje dôchodcom, že stravné lístky sa budú predávať v decembri 2017

                                                          do  13.12.2017 vrátane

                                                            v čase od 8.00 – 16.30 hod.

                                                            Na rok 2018 sa stravné lístky začnú predávať až 3.1.2018.

 

 

Kontakt: 

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí, č. dverí 006

Mgr. Lenka Zrníková – odborný referent oddelenia soc. vecí,

tel.č. 055/63 33 485

e-mail: lenka.zrnikova@kosicesever.sk