Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií


O Z N Á M E N I E emailovej adresy 
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v MČ Košice – Sever pre voľby do NR SR

    
Mestská časť Košice – Sever podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 30.9.2023:


volby2023@kosicesever.sk