Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :

Detské ihrisko Národná trieda 76-86 I.etapa

Park Hroncová - Fitness pre každú generáciu

Detské ihrisko Národná trieda 76-86 II.etapa

Detské ihrisko Park duklianskych obetí 1-5

Detské ihrisko Gerlachovská 12 -22

Detské ihrisko Cesta pod Hradovou 34-36

Detské ihrisko Študentská 12-13

Detské ihrisko, fitness Park duklianskych obetí

Detské ihrisko, workout Park duklianskych obetí

Parkoviská na Vodárenskej ulici 15-19, 21-25

Parkoviská na uliciach Študentská – Odborárska

Parkovisko na Kisdyho ulici

Celé oznámenie nájdete v prílohe

Prílohy: