Oznam pre voličov

Vážení voliči,vydanie hlasovaceho lístka do volieb do Národnej rady SR 2020 je možné požiadať v troch formách a to nasledovne:Písomne (v listinnej forme)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená MČ Košice-Sever najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.02.2020).

Elektronicky (formou e-mailu)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená MČ Košice-Sever na elektronickú (e-mailovú) adresu info@kosicesever.sk najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j.najneskôr 10.02.2020).

Osobne

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020) v úradných hodinách . V takomto prípade sa vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne.