Oznam pre politické strany a hnutia k voľbám do NR SR 2012

Oznamujeme politickým stranám a hnutiam, že pre odovzdanie delegačných listín členov (náhradníkov) do okrskových volebných komisií k Voľbám do NR SR 2012 počas víkendu (14.-15. januára 2011 a 13. januára 2012 v poobedňajších hodinách) kontaktujte v dostatočnom časovom predstihu povereného zamestnanca MÚ MČ Košice – Sever na t.č. 0917/909015.