Oznam pre občanov - Letná údržba komunikácií

Vážení občania,

dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch  03.06.2019 - 05.06.2019 v čase od 07:00 hod. sa bude vykonávať letná údržba formou zametania vnútro blokových komunikácií. K dispozícií budú rozmiestnené na každý deň  4 zametacie stroje, aby vyčistili komunikácie podľa harmonogramu. Prípadné nedostatky budú dočistené pracovníkmi ručne.

03.06.2019 (pondelok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach: 

Lokalita 1. : Chalúpkova, Tomášikova, Palkovičova od Národnej triedy, Družstevná, Tolstého, Kisdyho, Obrancov mieru. Skautská

Lokalita 2. : Čárskeho, Kustrova, Odborárska, Študentská, Slovenskej od Alvincz. po most, Cimborkova, Alešovo nábrežie

Lokalita 3. : Ťahanovské riady, ul.Svornosti, Záborksého, Heydukova, Moravská

Lokalita 4. : Česká, Rampová, Chrastie, Májová, Cyklistická, Lomnická, Slávkovská -dlhá, Slávkovská - krátka od Labor.
 

04.06.2019 (utorok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:             

Lokalita 1. : Ďumbierska časť, Zoborská, Vihorlatská, Štrbská, Mengusovská

Lokalita 2. : Huncovská, Končistá, Suchodolinská, Turistická, Atletická, Horolezecká, Športová, Bežecká, Jazdecká, Za štadiónom

Lokalita 3. :  Stará Kavečianska cesta, Kavečianska malá, Pod šiancom po reštauráciu Ryba, Hurbanova, Žľaby, Malinova, Vnút. Červený breh, Lesná, Višňová

Lokalita 4. : Záhradná, Jahodná, Dobšinského, Urbánková, Potočná, Tŕňová, Gogoľova, Jedľova, Pod kaštieľom, Junácka


05.06.2019 (streda) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:       

Lokalita 1. : Havličkova, Slovenského, Mánesova, Hroncova, Szakkayho, Vysokoškolská

Lokalita 2. : Zvolenská, Trenčianska, Liptovksá, Oravská, Palmová, Rozálska, Sládkovičova, Fakľová

Lokalita 3. : Olivová, Cyprusová, Detvianska, Nitrianska, Krupinská, Terchovská, Na Šajbe,  Banícka, Kostolná

Lokalita 4. : Magdalénska, Vencova, Cesta za amfiteátrom, Račí potok