Oznam pre občanov- Harmonogram strojného zametania pre MČ Košice- Sever

Vážení občania,

dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch  od 29.06.2020 – 02.07.2020 sa bude vykonávať údržba vnútro blokových komunikácií Mestskej časti Košice - Sever. K dispozícií budú 4 zametacie stroje – každý zametak bude mať pridelený určitý počet ulíc tak, aby sme plynulo vyčistili komunikácie podľa harmonogramu – viď príloha. Prípadné nedostatky budú dočistené ručnými pracovníkmi. Stroje sa následne presunú na chodníky v danej lokalite.

 

29.06.2020 (pondelok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach: 

Lokalita 1. : Chalúpkova, Tomášikova, Palkovičova od Národnej triedy, Družstevná, Tolstého, Kisdyho, Obrancov mieru. Skautská

Lokalita 2. : Ďumbierska, Zoborská, Vihorlatská, Štrbská, Mengusovská

Lokalita 3. : Havlíčkova, Slovenského, Mánesová, Hroncová, Szakkayho, Vysokoškolská

 

30.06.2020 (utorok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:             

Lokalita 1. : Čárskeho, Kustrova, Odborárska, Študenská, Slovenskej jednoty, Cimborkova, Gerlachovská, Alešovo nábrežie

Lokalita 2. : Huncovská, Končistá, Suchodolinská. Turistická, Atletická, Horolezecká, Športová, Bežecká, Jazdecká, Za štadiónom

Lokalita 3. :  Zvolenská, Trenčianska, Liptovská, Oravská, Palmová, Rozálska, Sládkovičova, Fakľová


01.07.2020 (streda) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:       

Lokalita 1. : Ťahanovské riadky, Ul. Svornosti, Záborského, Heydukova, Moravská

Lokalita 2. : Stará Kavečianska, Kavečianska malá, Pod šiancom, Hurbanova, Žľaby, Malinova, Vnút. Červený breh, Lesná, Višňová

Lokalita 3. : Olivová, Cyprusová, Detvianska, Nitrianska, Krupinská, Terchovská, Na Šajbe,  Banícka, Kostolná

 

02.07.2020 (štvrtok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:

Lokalita 1.: Česká, Vodárenská, Rampová- od rámp po most cez Hornád, Chrastie, Májová, Cyklistická, Lomnická, Slávkovská - dlhá, Slávkovská - krátka

Lokalita 2. : Záhradná, Jahodná, Dobšinského, Urbánkova, Potočná, Tŕňova, Gogoľova, Jeľová, Pod kaštieľom, Junácka

Lokalita 3.: Magdalénska, Vencova, Cesta za amfiteátrom, Račí potok

Prílohy: