Ospravedlnenie

 

Mestská časť Košice – Sever sa týmto verejne ospravedlňuje svojmu bývalému zamestnancovi, pánovi Mgr. Marcelovi Gibódovi za skutočnosti, ktoré boli uvádzané:

  • ako dôvody pre Okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 16.05.2014 a ako dôvody pre Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 11.02.2014,

  • na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sever v rokoch 2014 a 2015 v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny zamestnanca,

nakoľko všetky tieto tvrdenia boli nepravdivé a nezhodovali sa so skutočnosťou. Mestská časť Košice – Sever sa v tejto súvislosti svojmu bývalému zamestnancovi, pánovi Mgr. Marcelovi Gibódovi ospravedlňuje za zásah do jeho osobnostných práv, ktorý bol s týmito nepravdivými tvrdeniami spojený, ako aj za následné právne kroky, ktoré boli voči jeho osobe neprávom podniknuté.