Osobnosť Mestskej časti Košice-Sever za rok 2022

Ocenenie, ktoré MČ udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré

sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali mimoriadny čin v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.

Poznáte človeka či kolektív, ktorý by si zaslúžil toto ocenenie? Dajte nám o ňom vedieť do 15.januára 2023 

Presné podmienky udeľovania ocenenia ako aj vzor návrhu na ocenenie nájdete na webe MČ v časti "Tlačivá".