Oprava schodiska Hlinkova- Ťahanovské riadky

Z dôvodu bezpečného pohybu občanov realizujeme opravu schodiska spájajúceho ulice Hlinkova a Ťahanovské riadky. Pôvodný povrch schodov bol poškodený a v zimnom období mohol predstavovať zvýšené riziko úrazu. Občania z lokality a návštevníci blízkeho zariadenia opatrovateľskej služby tak budú mať bezpečný prístup.