Okresný úrad Košice - Rozhodnutie vo veci "Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice - Zmeny a doplnky 2015"

Navrhovaný strategický dokument, "Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice - Zmeny a doplnky 2015" sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.

Prílohy: