Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 26.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Havlíčkova – Čermeľská cesta. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 hod. do 14:00hod.