Odstránenie poruchy na Národnej triede

Na Národnej triede č. 12 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS) vykonala zásah do miestnej komunikácie z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode. Mestská časť Košice - Sever ďakuje VVS, a.s. za rýchlu opravu poruchy, ale nestotožňuje sa s nedokončením práce na frekventovanej komunikácií, kde chýba definitívna úprava povrchu vozovky a je tam stále ponechané prenosné dopravné značenie. V zmysle rozhodnutia mesta Košice je termín definitívnej úpravy komunikácie do 20.03.2019. Aj napriek tomu, že je zimné obodbie, máme za to, že táto dôležitá komunikácia by mala byť upravená tak, aby bola kompletne prejazdná bez obmedzení.