Odstránenie poruchy

Dňa 03.11.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Vnútorný červený breh 1. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.