Odovzdali sme prvýkrát ocenenia osobnostiam MČ Košice - Sever

Na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 28. júna 2021 starosta MČ Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA odovzdal ocenenie MČ Sever za rok 2020 pre Viktóriu Pillárovú a Petra Buca. Slečna Viktória Pillárová bola ocenená v oblasti športu, kde  dosiahla vynikajúce výsledky v športovom karate v slovenských súťažiach i medzinárodnej reprezentácii Slovenska. Pán Peter Buc dostal ocenenie v oblasti zdravotníctvo – záchranárstvo, propagácia športu s dôrazom na maratónsky beh - za jeho celoživotný prínos v týchto oblastiach a celoživotné pôsobenie na domácej i zahraničnej pôde, výdrž a motiváciu ďalšej generácie. Ďakujeme aj za prítomnosť pánovi námestníkovi primátora mesta Košice Mgr. Marcelovi Gibódovi, ktorý oceneným osobnostiam taktiež poprial veľa ďalších úspechov. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z našich aktívnych a úspešných občanov.

Viac fotiek zo slávnostného aktu nájdete v našej fotogalérii TU