Obnovenie nákupov a rozvozu základných potravín, drogérie a liekov

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, Mestská časť Košice – Sever opäť zavádza  službu   nákup a rozvoz nevyhnutných základných potravín, drogérie a liekov, pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.  Služba bude  realizovaná prostredníctvom odboru sociálnych vecí a zamestnancov miestneho úradu, v súčinnosti  s firmou OMIDA - predajne KLAS na základe dobrej spolupráce počas prvej vlny pandémie. Nákup je zameraný pre osamelých seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí :

  • majú trvalý pobyt v Mestskej časti Košice - Sever a majú viac ako 65 rokov,
  • v domácnosti žijú sami alebo ide o starší manželský pár,
  • nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im nákup vedeli zabezpečiť.

Objednávky budú prijímané na tel. č. 0917 90 90 15 každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a rozvoz nákupov sa bude realizovať každý utorok štvrtok v poobedňajších hodinách. Ak chcete mať váš nákup v utorok alebo štvrtok doma, je potrebné urobiť objednávku aspoň 1 deň vopred.