O takmer 17 tisíc EUR pripravili Košice - Sever výherné automaty

Graf porovnania

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 Sever schválil predpokladaný príjem za vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov (automatov) 71 754€, pričom táto čiastka korešpondovala s príjmom za vydanie licencií za rok 2010. Reálny príjem však pri koncoročnom bilancovaní bol len 55 259,50€ čo predstavuje výpadok oproti schválenému rozpočtu 16 494,50€. „Prevádzkovatelia výherných automatov na území Severu koncom roka 2011 prihlásili menší počet výherných automatov používaných na rok 2012 ako sme predpokladali. Bolo odhlásených 11 výherných automatov v prevádzkach z celkového počtu 47“ uviedol vedúci oddelenia ekonomického a hospodárskej správy Miestneho úradu MČ Košice – Sever Ing. Peter Luczy.

K dnešnému dňu je evidovaných 36 žiadostí o vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov. „Napriek tomu, že osobne nepodporujem hazardné hry, tak aj tento výpadok v príjmovej časti rozpočtu Severu nám neumožnil realizovať naše investičné plány v oblasti rozvoja mestskej časti v takej miere ako sme si naplánovali“ zhodnotil situáciu starosta Marián Gaj. Ešte väčší výpadok v príjmovej časti rozpočtu Severu spôsobilo zrušenie plánovaného príspevku od mesta Košice na pripravované rozvojové aktivity všetkých mestských častí, pričom Sever tak prišiel o čiastku v celkovej výške 60 000€.