Nový rok so starostom

Pondelok, 18.1.2016 bol výnimočný.  Nie že by bolo výnimkou, že starosta príde pozrieť seniorov do Denného centra, ale začiatok roka má predsa len trochu iný. Začína nový rok a už tradične starosta Severu víta nový rok so svojimi seniormi. Aj teraz prišiel medzi ne, pripil si čašou šampanského a porozprával sa. Denné centrum v takýchto prípadoch býva obsadené do úplne posledného miestečka. V tento deň bolo v DC takmer 90 seniorov, každý chcel so starostom prehodiť pár slov.