Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Severanka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci. Všetci spoločne dúfame, že  začínajúci rok 2020 nám všetkým prinesie veľa dobrého,  zdravie, šťastie, pohodu a spokojnosť.  Aj KSC dúfame bude tým miestom, kde sa budú ľudia zo Severu, aj z iných mestských častí, vždy radi stretávať.