Novoročné posedenie so starostom

Nový rok sa patrí privítať slávnostne a s dobrou náladou. Dňa 15.1.2017 v T- klube sa nám podarilo splniť toto očakávanie pri novoročnom posedení so starostom MČ Košice – Sever Mariánom Gajom. Takmer stovka seniorov a hostia sa pri malom občerstvení výborne bavili. Dobrú náladu garantovala skupina Garant, parket bol vždy plný tanečníkov. Slávnostného príhovoru sa ujal p. starosta a aj p. prednosta PhDr. Matúš Háber. Zaspievala a zarecitovala nám aj Konvalinka. Všetci prítomní sa bavili až do záverečnej - a tak to má byť. Teraz si už len spolu zaželajme, aby sme vykročili do roku 2018 tou správnou nohou a aby sme sa v plnom zdraví takto do roka a do dňa opäť zišli.