Novoročné posedenie so starostom

Ako je už dobrým zvykom, vždy v januári sa starosta našej MČ stretne s členmi Denného centra, aby im do nového roka zaželal všetko najlepšie a najkrajšie,  najmä však zdravie, šťastie a spokojnosť. Ani rok 2017 nebol výnimkou a 11.1. 2017 sa takého posedenie v Dennom centre uskutočnilo. Na dobrú náladu nám tradične zaspievala Konvalinka a niektoré ľudovky veru spievali všetci. Novýrok sme odštartovali dobrou náladou a pohodou a dúfame, že taký bude celý rok.