November v Senior dome plný akcií

PC kurz

V priestoroch Senior domu na Obrancov mieru 2 je pre seniorov zo Severu na mesiac november pripravený zaujímavý nielen kultúrny, ale aj vzdelávací program. Narastajúci počet členov a záujemcov o členstvo v Senior dome svedčí o tom, že mestská časť napreduje správnym smerom. Najväčší záujem prejavili seniori o počítačový kurz, tvorivé dielne a o pravidelné stretnutia so starostom.

Čo všetko je pripravené pre seniorov v mesiaci november v priestoroch Senior domu:

  • 03.11.2011 bola otvorená výstava obrazov „Košice ako ich vidíme“, ktorá bude ukončená  6.12.2011 dražbou týchto obrazov na charitatívne účely (OZ Domov v rodine)

  • 14.11.2011 o 08.00 hod.

Poradňa zdravia –v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravia v Košiciach: bezplatné vyšetrenie krvi, meranie tuku, poradenstvo

  • 16.11.2011 o 13.00 hod.

„Na boľačky od babičky“– beseda o bylinkách s botaničkou  PhDr. Evou Sitašovou z VSM Košice

  • 18.11.2011 o 13.00 hod.

„Rozmýšľajme ekologicky“ prednáška o dôležitosti separácie odpadu a ako využívať zberné dvory

  • 22.11.2011 o 13.00 hod.

 „Ako sa chrániť pred zlodejmi“prednáška v spolupráci s Obvodným oddelením PZ SR

  • 30.11.2011 o 16.00 hod.

„Košická čítanka“  prezentácia knihy Turistického sprievodcu Milana Kolcuna

 

Pravidelné aktivity:

Poradne nielen pre seniorov – poradenstvo poskytujú zamestnanci miestneho úradu bezplatne.

 

Stretnutia trvajú vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Pondelok:       stretnutie so starostom Mariánom Gajom

Utorok:           sociálne poradenstvo

Streda:           právne poradenstvo

Štvrtok:           podnety na verejný poriadok a čistotu

Piatok:            informácie kancelárie prvého kontaktu

 

Poradenstvo v mesiaci november 2011 za oddelenie sociálnych vecí:

15.11.2011   Opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov

22.11.2011   Zariadenie opatrovateľskej služby a stravovanie dôchodcov, potravinová pomoc

29.11.2011   Poradenstvo k poskytovaniu opatrovateľskej služby a stravovaniu dôchodcov

 

Popri pravidelných aktivitách stále prebieha aj klubová činnosť:

Počítačový kurz – stretnutie vždy v utorok o 13.00 hod.

Spoločenské hry – pondelok a streda o 13.00 hod.

Krúžok šikovných rúk – vždy v stredu o 13.00 hod.