Naše články môžete komentovať

Obrázok vloženého komentára na web stránke

Na základe podnetov od občanov sa Sever rozhodol zavieť možnosť komentovania jednotlivých článkov na www.kosicesever.sk. Týmto krokom chceme pružnejšie reagovať na podnety a ohlasy občanov na našu prácu, ale zároveň naše príspevky resp. odpovede na komentáre občanov zverejňovať všetkým občanom, ktorí na našu webovú stránku zavítajú. Tešíme sa na ďalšie vaše podnety, ktoré nám pomôžu skvalitňovať prácu v prospech občanov.