Najnovšie číslo Kuriéra zo Severu

V týchto dňoch je do domácností Severanov distubuované ďalšie číslo Kuriéra zo Severu, v ktorom sa dočítate o akutálnom dianí v našej Mestskej časti. Okrem iného obsahuje najnovšie číslo Kuriéra aj tieto informácie:

  • Prečo v tomto roku na Severe mobilná ľadová plocha nebude

  • Sociálna oblasť - jednorazové dávky v hmotnej núdzi, potravinová pomoc, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba

  • Senior dom na Severe - program na December 2011, dianie v Senior dome

  • Kancelária prvého kontaktu 

  • Verejné korčuľovanie pre Severanov počas vybraných dní zdarma (nezabudnite priložený kupón na vstup)

  • Udalosti roka 2011 - Hokejové mestečko

  • Parkovanie na Severe

Celkové náklady na vydanie tohto čísla z rozpočtu MČ Košice - Sever sú vo výške 0 €.

Kuriér  zo Severu si môžete prečítať aj tu!