Na Severe si seniori s počítačmi "klikajú"

V utorok 13.12.2011 skončil počítačový kurz, ktorý prebiehal v priestoroch Senior domu na Severe.  

„Seniori sa chceli  naučiť  pracovať s počítačom najmä preto, aby mohli komunikovať so svojimi blízkymi alebo si len tak „zasurfovať“ po internete, prečítať si noviny prípadne pozrieť čo je nové vo svete. Tento kurz bol prvým krokom k vzdelávaniu seniorov a milo ma prekvapil ich záujem o vzdelávanie v tejto oblasti“ zhodnotil lektor počítačového kurzu p. Peter.

Čo sa všetko seniori naučili:

-          Čo je to počítač a ako ho používať

-          Základné informácie o pracovnej ploche

-          Programy, súbory a priečinky v PC

-          Internet, e-mail a počítačová sieť

-          Ukážky programov

Kurzy prebiehali v zrekonštruovaných priestoroch Senior domu vždy v utorok od 13.00 hod.

Pre veľký záujem o počítačové kurzy bude aj v roku 2012 otvorený nový počítačový kurz určený pre úplných začiatočníkov s prácou na PC. Prihlášku do kurzu si môžete vytlačiť TU. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v Senior dome na Severe, Obrancov mieru 2. O otvorení PC kurzu budú seniori informovaní prostredníctvom tejto internetovej stránky a informačných letákov v Senior dome. Kurz je pre seniorov zaregistrovaných v Senior dome (trvalý pobyt v MČ Košice – Sever) bezplatný. Ak nie ste registrovaným členom Senior domu, Registračný formulár si viete vytlačiť TU. Vyplnený a podpísaný Registračný formulár odovzdajte v Senior dome.

Seniori, ktorí nemajú doma internet, môžu naďalej BEZPLATNE využívať počítače vrátane pripojenia na internet v Senior dome na Severe.