Na Hlinkovej ulici prebieha oprava komunikácií

Na Hlinkovej ulici v úseku od križovatky Národná trieda – Hlinkova po križovatku Vodárenská - Hlinkova sú obojsmerne opravované poškodené vonkajšie jazdné pruhy. V úsekoch realizácie stavebných prác sú zúžené jazdné pruhy na stredové a znížená maximálna povolená rýchlosť. Predpokladaný termín ukončenia opráv je 8. september 2019.