Mlynský náhon opäť napustený

Dnes sa začal na Severe napúšťať Mlynský náhon, ktorý bol uzatvorený z dôvodu rekonštrukcie vpuste Čermeľského potoka. Po roku budú môcť opäť malí aj veľkí korčuliari využiť, v prípade priaznivého počasia, toto prírodné klzisko.  Upozorňujeme širokú verejnosť, že pohyb po ľadovej ploche je na vlastnú zodpovednosť. Touto cestou ďakujeme  Správe mestskej zelene Košice a Povodiu Bodrogu a Hornádu za spoluprácu.