Milá návšteva u seniorov

Dva významné sviatky, ktoré sa spájajú s vyjadrením vďaky, našim matkám a rodinným príslušníkom, sa oslavujú v prvej polovici mája - Deň matiek (druhá májová nedeľa) a Medzinárodný deň rodiny (15.5.). Na pripomenutie týchto dní sme nezabudli ani v našom zariadení opatrovateľskej služby, kde našich klientov pásmom piesní, básni a tanca potešili šikovné deti zo Spojenej školy na Odborárskej ulici 2 v Košiciach. Na záver deti prítomných obdarovali malým ručne vyrábaným darčekom, ktorý im bude túto návštevu pripomínať.