Mikuláš zavítal aj do Denného centra

9.12.2014 zavítal medzi seniorov do Denného centra Mikuláš. Štvrtáci a piataci  zo základnej školy Odborárska Košice prišli do Denného centra plného seniorov, aby im pod vedením p. uč. PaedDr. BeatrixStraus a Mgr. SabinyKutovej zaspievali koledy a potešili ich tancom. Vianočnú atmosféru dotváral ozdobený vianočný stromček. Ako darček deti vlastnoručne vyrobili prekrásne sklenené prívesky pre dámy a obrázky anjelov tiež zo skla pre pánov. Darčeky seniorov potešili, neskrývali dojatie. No aj deti mali radosť, lebo aj im Mikuláš priniesol malý mikulášsky  balíček. Radi ich privítame aj nabudúce!