Miestny úrad Košice - Sever v pondelok 16.11.2020 ZATVORENÝ!

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude dňa 16. novembra 2020 (pondelok) z technických príčin pre verejnosť ZATVORENÝ. 

V prípade neodkladných záležitostí kontaktujte tel. čísla:

- kancelária prvého kontaktu : 055/633 19 70, marcela.grekovova@kosicesever.sk

- oddelenie sociálnych vecí : 055/633 22 62, silvia.barnova@kosicesever.sk

- oddelenie ekonomické : 055/395 76 18, iveta.zahorjanova@kosicesever.sk

- oddelenie rozvoja : 055/395 76 12, jana.matiova@kosicesever.sk

- oddelenie právne: 055/632 47 76, ladislav.torok@kosicesever.sk 

- kancelária starostu : 055/632 47 67, kancelariastarostu@kosicesever.sk

Ďakujeme za porozumenie.