Medzinárodná výstava v DC

V priestoroch DC sa opäť konala medzinárodná výstava výtvarných diel pod záštitou starostu MČ Košice – Sever M. Gaja  pod názvom „ Košice ako ich vidíme“. Uznávaní umelci z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Nemecka, ktorí prišli svoje diela osobne predstaviť, boli veľmi milo prekvapení hojnou účasťou verejnosti na tomto plenéri. Denné centrum bolo úplne plné, ľudí aj prekrásnych obrazov. Stenami Denného centra sa okrem slovenčiny niesla aj angličtina, poľština amaďarčina. Medzi  návštevníkmi bola dokonca dáma, ktorá 20 rokov žije na Slovensku,  ale  pochádza až z ďalekej Číny!  Krátkym kultúrnym  programom prispeli aj deti zo ŠZŠ Odborárska v Košiciach. Ten veru zožal zaslúžený potlesk.

Jemná krása obrazov zobrazujúcich naše mesto v rôznych ročných obdobiach a náladách nás aspoň na chvíľu preniesla  od pracovného stresu, zhon na chvíľu ustal a k slovu sa dostalo UMENIE.