Marec bude v znamení Dňa žien, Mesiaca knihy a výstavy ručných prác

Všetkých seniorov zo Severu srdečne pozývame na podujatia, ktoré organizuje Rada seniorov v spolupráci s Miestnym úradom MČ Košice - Sever. Počas marca si spoločne pripomenieme Medzinárodný deň žien na posedení 11. 3. 2014, Mesiac knihy výstavou kuchárskych kníh a pripravená je aj prednáška na tému "Trénovanie pamäte". Viac v programe.