Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 3. časť

Pravidelný pondelkový cyklus o bytoch a bývaní pokračoval v Rádiu Regina Východ dnes tretím dielom rozhovorov. Hosťami redaktora Miroslava Talavaška boli opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter a advokát JUDr. František Svatuška.

Dnešná časť sa týkala spoločných priestorov v bytovom dome. Rozprávali sa o tom, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú právo ale aj povinnosti zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastníci o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu ale aj spoločných častí. Tiež o tom na čo všetko sú určené mesačné poplatky, ktoré platia vlastníci a kumulujú sa na spoločnom účte bytového domu a prečo nie je jedno ako sa so spoločnými peniazmi nakladá a na čo a kedy sa používajú.

Zobrali ste si pre modernizáciu bytového domu úver z banky? Čo všetko by vás malo zaujímať a možno vás nezaujíma? O tejto téme bude reč o týždeň.

Ľudia nevedia že nevedia čo nevedia 3