Košický trojkráľový beh

Naši seniori už tradične zahájili športový rok 2018 účasťou na Košickom trojkráľovom behu pod záštitou primátora mesta Košice. Dňa 6.01.2018 sa postavilo na štart 1100 metrovej trate 14 seniorov nášho KSC. Tento rok sme aj my prispeli ku rekordnej účasti seniorov na behu, nakoľko v tomto ročníku nás bolo v porovnaní z predchádzajúcimi ročníkmi najviac. Takže držíme taký malý rekord.

Všetci zúčastení bojovali na trati zo všetkých síl a zaslúžia si uznanie. Nuž seniorky Gergeľová, Hriňáková, Kolniková, Kravianska, Kováčová, Lohayová, Šimková, Sedláková, Potočňáková, Šofránková, Šoltésová, Višňovská, Vasilišinová a senior Dziak ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho centra.