Kontakty na jednotlivé oddelenia

Kontakty na jednotlivé oddelenia

  • Kancelária prvého kontaktu: podateľňa, evidencia obyvateľstva, overovanie, rybárske lístky, samostatne hospodáriaci roľníci, evidencia psov

Podateľňa -    úraduje na telefónnych číslach 055/6324773, 055/6331970, 0917 989 099 a emailoch: info@kosicesever.sk

osobné podania - poštová schránka umiestnená na schodisku do MÚ MČ Košice-Sever.

Evidencia obyvateľstva  –  úraduje na telefónom čísle 055/6331970 a email: marcela.grekovova@kosicesever.sk

  • Sociálne oddelenie:  poskytuje základné sociálne poradenstvo v oblasti opatrovateľskej služby, zariadenia opatrovateľskej služby, jednorazových dávok a  stravovania dôchodcov na telefónnom čísle: 055/63 334 85 a email: zdenka.behunova@kosicesever.sk
  • Kancelária starostu: úraduje na telefónnom čísle  055/ 63 247 69 a email: kancelariastarostu@kosicesever.sk
  • Právne oddelenie:  poskytuje evidencia stavieb, určenie súpisného a orientačného čísla, výherné prístroje, stávkové spoločnosti a kancelárie, zmluvné vzťahy, sťažnosti, petície, susedské podnety, sprístupnenie informácií, stanoviská k predaju a nájmu majetku mesta Košice, podnikateľské aktivity a trhoviská, organizácia volieb a referenda na telefónnom čísle 055/6324 776 a email: michaela.bulici@kosicesever.sk
  • Oddelenia rozvoja:  poskytuje odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, verejný poriadok, čistotoa, verejné priestranstvá a detské ihriská, komunikácie na telefónnom čísle 055/3957619 a email: stanislav.dobransky@kosicesever.sk a investičná činnosť, výstavba, komunikácie, stavebné činnosti, stanoviská k zámerom a projektovým dokumentáciam, územný plán na telefónnom čísle 055/6324775 a email: igor.vargosko@kosicesever.sk
  • Ekonomické oddelenie: úraduje na telefónnom čísle 055/6324772 a email jaroslav.karola@kosicesever.sk

Občania, ktorí  sú  držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), môžu  jednotlivé úkony s trvalým alebo prechodným pobytom  vykonať aj elektronicky na stránke www.slovensko.sk, sekcia životné situácie/bývanie.

Elektronické služby sú dostupné na stránke https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&InstitutionName=Mestsk%c3%a1+%c4%8das%c5%a5+Ko%c5%a1ice+-+Sever