Klienti hodnotili opatrovateľskú službu

Medzi klientov Opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever bolo distribuovaných 102 dotazníkov s cieľom zistiť spokojnosť s poskytovanou opatrovateľskou službou. Z celkového počtu sa vrátilo vyplnených 71 dotazníkov. „Naši klienti hodnotia prácu opatrovateliek veľmi kladne, sú pre nich a ich rodinných príslušníkov neoceniteľnou pomocou. V rámci plánovaných zmien v budúcom roku 2012 by sme sa chceli zamerať na skvalitnenie poskytovania tejto služby“ hovorí Bc. Zdenka Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo:

Najviac klientov je vo vekovej hranici 81 – 90 rokov. Nad túto vekovú hranicu vek opatrovaných prudko klesá. Drvivá väčšina klientov - až  85,92%,  je s kvalitou poskytovanej opatrovateľskej služby spokojná, vyslovene nespokojný nie je nikto.

Celkovo možno konštatovať, že poskytovanie opatrovateľskej služby podstatne až čiastočne zlepšuje kvalitu života. Opatrovaným výrazne pomáha práca opatrovateliek. Bez ich pomoci by nemohli byť v domácom prostredí. Až 94 % opatrovaných považuje pomoc opatrovateliek za veľmi dôležitú a nevie sa bez nej zaobísť.

Z toho vyplýva, že pomoc im výrazne pomáha v ich živote a väčšina z nich považuje pomoc opatrovateliek za dôležitú a nenahraditeľnú.

Opatrovateľky, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu sú dlhoročné pracovníčky s veľkými skúsenosťami, ktoré sa správajú k opatrovaným vľúdne a citlivo. Ani jeden opatrovaný nevyjadril nespokojnosť s ich prístupom.

Z prieskumu vyplynulo, že až 82 % opýtaných pomáha opatrovateľská služba v starostlivosti o svojich blízkych a bez tejto pomoci by sa nevedeli zaobísť. Na záver možno konštatovať, že pre každého rodinného príslušníka je opatrovateľská služba nenahraditeľnou pomocou.

Výsledky prieskumu na zistenie spokojnosti opatrovaných a ich rodinných príslušníkov  s kvalitou poskytovanej opatrovateľskej služby si môžete prezrieť TU.