Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever 2021

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej MČ, ktorý si zaslúži ocenenie MČ Košice - Sever, tak Vás prosíme, aby ste nám zaslali jeho meno a charakteristiku. Komisia kultúry MZ MČ Košice - Sever posúdi všetky návrhy a odporučí miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Bližšie informácie, adresu, či ako návrh vypracovať a koho navrhnúť nájdete v prílohe. Návrhy na udelenie ocenenia je potrebné zaslať do 

15. januára 2022 na kancelariastarostu@kosicesever.sk.  

Ocenené osobnosti MČ Košice - Sever za predošlý rok boli slečna Viktória Pillárová a pán Peter Buc.