Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe III. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – september 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe prebehne dňa 5.septembra 2018Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 Košice – Sever

Miesto výdaja

Dátum výdaja potravinovej pomoci

Čas výdaja potravinovej pomoci

Spôsob oslovenia KP

 

MÚ, Festivalové námestie 2

 

 5.9.2018 

  11.00 – 13.00

Oznámenie na adresu trvalého bydliska

Zborovská 7

20.9.2018

  16.00 – 18.00

 

Okresným koordinátorom je p. Mgr. Anna Ivanková, kontakt : 0903 982 523, 0911 711 357.

V spolupráci s MÚ MČ Košice – Sever, oddelenia sociálnych vecí , kontakt: 055/633 34 85.

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 - 2020

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.