Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe I. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – február, marec 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 21.februára 2018. Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 Košice – Sever

Miesto výdaja

Dátum výdaja potravinovej pomoci

Čas výdaja potravinovej pomoci

MÚ, Festivalové námestie 2,

alebo osobné doručenie v mieste bydliska

      21.02.2018 

  10.00 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresným koordinátorom je p. Mgr. Anna Ivanková, kontakt: 0903 982 523, 0911 711 357.

Výdaj prebieha v spolupráci s MÚ MČ Košice – Sever, oddelením sociálnych vecí, kontakt: Mgr. Lenka Zrníková, kontakt: 055/633 34 85


Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 - 2020
Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.