Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023

Od 21. 2. 2023 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovská, Nemcovej / Hroncova, Hlinkova 17, Hurbanova, Vencová / Račí potok, Letná, Vihorlatská. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít spoločnosti KOSIT. Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na rok 2023 nájdete TU.

Akékoľvek pripomienky k umiestneniu veľkokapacitných kontajnerov adresujte priamo na Oddelenie rozvoja MÚ MČ Košice – Sever na tel. číslo 055/3957619 alebo elektronicky prostredníctvom sekcie NAHLÁSIŤ PROBLÉM na stránke www.kosicesever.sk Veľkokapacitné kontajnery slúžia na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý do bežných odpadových nádob nepatrí.

Veľkokapacitné kontajnery budú na týchto stanovištiach 1 týždeň od utorka do utorka. Ak staré pohovky, či veľkorozmerný odpad nestihnete odhodiť do veľkokapacitných kontajnerov, mali by ste tak urobiť v zberných dvoroch. Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje 6 zberných dvorov (ZD) pre obyvateľov mesta Košice: ZD Magnezitárska ul. 11/a, ZD Jesenského ul. 4, ZD Popradská ul., ZD Pri bitúnku 11, ZD Železiarenská 49 –Šaca, ZD Napájadlá – Nad Jazerom. Pri bitúnku v MČ Košice - Juh, na Popradskej a v centre mesta na Jesenského ulici. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných zimných dní od 9.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodiny a počas  pracovných letných dní od 7.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodiny. Obedňajšia prestávka v zimnom aj letnom režime je od 12.30 do 13.00 hodiny, Odpad tam môžete odovzdať po predložení občianskeho preukazu bezplatne.

Prílohy: