Dopravný prieskum intenzity dopravy

V súvislosti s riešením dopravných problémov v križovatkách Kostolianska cesta x Cesta pod Hradovou x Národná trieda sa bude v stredu 29.9.2021 v čase 06:00 - 18:00 realizovať dopravný prieskum zameraný na intenzitu dopravy. S plánovanou výstavbou " Okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Vodárenská - Podhradová" minulý týždeň mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zámenu pozemkov potrebných k tejto výstavbe.