Do obchodu i na zastávku bezpečnejšie

Ak sa vyberiete z ulice Obrancov mieru smerom k obchodnému centru Beta, určite si na chodníku všimnete nový asfaltový koberec. Je to dôležitá spojnica s lokalitou Mier, sú tu materské školy a zastávky mestskej hromadnej dopravy. Sme radi, že tento frekventovaný úsek sa podarilo opraviť ešte pred príchodom zimného obdobia.