Detská športová olympiáda materských škôl

Dnes 16.05.2019 sa uskutočnila "Detská športová olympiáda materských škôl na Severe". Tento ročník v poradí už 7. zastrešila Materská škola B. Němcovej 4 a štafetu do ďalšieho roka odovzdáva Materskej škole Obrancov mieru 16. Na tejto olympiáde sa zišli detičky zo 6 materských škôl na Severe a úspešne zdolávali športovo-zábavné stanovištia.