Deň otvorených dverí a Dni španielskej kultúry

Gymnázium Park mládeže 5 v Košiciach organizuje v dňoch od 02. októbra 2019 - 12. októbra 2019 už 14. ročník Dní španielskej kultúry. Záštitu prevzal veľvyslanec Španielského kráľovstva D. LUIS BELZUZ DE LOS RIOS.

V rámci týchto dní sa dňa 02. októbra 2019 o 19:00 hod. v Historickej radnici uskutoční LA NOCHE ESPAŇOLA, kde spolu so skupinou REMEDIOS, sa predvedú tanečníci v horúcich rytmoch Flamenca.

Dňa 03. októbra 2019 (štvrtok) o 15.00 hod. sa uskutoční na Hlavnej ulici 111 Košická LA RAMBLA. 

Gymnázium, Park mládeže je v školskom roku 2018/2019 zapojená do projektu Erasmus+. Jedná sa o spoluprácu 4 gymnázií z rôznych európskych krajín. Hlavným koordinátorom je španielske Gymnázium, IES San Roque, ktoré sídli v meste Badajoz.  Ďalšími partnermi v rámci projektu sú: Maďarsko-španielske bilingválne gymnázium Kispesti Károlyi Mihály, Budapešť, portugalské gymnázium Escola Secundária Quinta das Palmeiras, v meste Covilha a Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

Dňa 08. októbra 2019 (utorok) od 09:00 hod. - 14:30hod. podujatie POZNAJ REGIÓNY ŠPANIELSKA, kde študenti GPM sa predstavia ako sprievodcovia po španielskych a latinskoamerických regiónoch, priblížia ich kultúru, históriu a gastronómiu.

Miesto: okolie fontány na Námestí Jána Mathého. Záštitu prevzal starosta MČ Košice - Sever Ing. František Ténai.

Dňa 12. októbra 2019 (Sobota) od 9.00 do 12.00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí ( DOD), kde prebehne prehliadka školy, simulované priímacie pohovory a žiacky program.