Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Život zachraňujúca zdravotnícka technika by už mala v dnešnej modernej a rýchlo žijúcej spoločnosti patriť k štandardu. Civilizačné ochorenia ako napr. vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka či obezita sa rastúcim stupňom stresu a nezdravým spôsobom života rapídne zvyšujú. Náhla srdcová smrť môže postihnúť každého bez rozdielu veku, pohlavia či zdravia. Preto pri zástave srdca môže byť kľúčovým momentom prítomnosť automatického externého defibrilátora, ktorý dáva šancu na to najcennejšie, šancu zachrániť ľudský život. Boj o život sa tak stáva bojom o čas, kedy pár minút nášho času môže znamenať pokračovanie života pre tých ostatných.

AED ( automatický externý defibrilátor )je počítačovo riadený, bezpečný a jednoduchý zdravotnícky prístroj, ktorý vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca, prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja. Plne automatizovaný prístroj hlasom komunikuje so záchrancom, vyzve ho na ústup od tela osoby, k stlačeniu tlačidla a výboj automaticky aplikuje. Poskytnúť s ním prvú pomoc môže i laik, pričom neexistuje riziko nesprávneho použitia prístroja.

Za zakúpenie tohto defibrilátora ďakujeme poslancom: Ing. Štefan Kertés, Ing. Jozef Filipko, Ing. Erik Haľko, MBA, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ing. Kosmas Bekiaris, MVDr. Dagmar Kažimírová, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD., Anton Švajlen.

Celú fotogalériu nájdete tu.