Ďakujeme dobrovoľníkom z organizácie ADRA

Touto cestou by sme ešte raz chceli poďakovať 5 dobrovoľníkom pod vedením p. Petra Miľka, ktorí konajú charitatívnu činnosť prostredníctvom organizácie ADRA (Adventistická organizácia pre pomoc a rozvoj), za ich účasť pri dobrovoľníckej aktivite „Farebná jeseň života 2018“. Prácou a pomocou v záhrade zveľadili prostredie zariadenia opatrovateľskej služby pre našich klientov. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať pri realizácii podobných dobrovoľníckych aktivít a podujatí, v zmysle ich motta: „Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým“. ĎAKUJEME!