Čierna skládka na Starej spišskej ceste zlikvidovaná

Staré pneumatiky, naplnené vrecia s komunálnym odpadom, kachličky, plechovky, odpad zo záhrad ... to všetko si „odložili“ priamo pri Starej spišskej ceste smerom na baňu ľudia, ktorým ochrana a čistota prostredia nič nevravia. Neporiadok a stále sa zväčšujúca kopa odpadu bola impulzom pre občanov, ktorí sa s prosbou o likvidáciu tejto skládky obrátili na starostu.

Obyvatelia Severu upozornili starostu MČ na vznikajúcu čiernu skládku na Starej spišskej ceste

V priebehu jedného týždňa od podania podnetu občanov traja aktivační pracovníci MČ na pokyn starostu naložili všetok odpad do veľkokapacitného kontajnera a upravili okolité prostredie. Práce na vyčistení priestranstva trvali niekoľko hodín a celkovo sa vyzbierala asi tona odpadu. Celkové náklady zo strany MČ boli minimálne, práce vykonávali aktivační pracovníci MČ, pričom kontajner na základe žiadosti MČ poskytol Magistrát mesta Košice bezplatne.

Pred

Po