Cezhraničná spolupráca Západ - Sever

Zástupcovia MČ Košice - Západ a MČ Košice - Sever dnes slávnostne prestrihli pásku a dali do opätovného užívania lávku cez Račí potok ako spojovací článok medzi mestskými časťami.

Ďalšou aktivitou by mala byť obnova schodísk, ktorú by malo v najbližšom období zorganizovať Mesto Košice.

Starostovia Marcel Vrchota a František Ténai sa dohodli aj na spoločnej brigáde dňa 6. decembra 2019 o 08:30 hod. 

Ak máte chuť, prosím, pridajte sa.